COST

Kontaktne osebe

  • Mojca Boc, Vodja Sektorja za raziskovalno infrastrukturo in mednarodno sodelovanje
  • mag. Tea Glažar, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo