NORFACE

Novice, obvestila

Program CHANSE in mreža NORFACE: najava objave mednarodnega razpisa »Povečanje blaginje za prihodnost«

 

 

Program CHANSE v sodelovanju z mrežo NORFACE najavlja nov mednarodni razpis za raziskovalne projekte na področju družboslovnih in humanističnih znanosti znotraj skupnega evropskega raziskovalnega prostora (ERA). Program CHANSE sta soustvarili omrežji HERA in mreža NORFACE z namenom povezovanja in podpiranja raziskav na področjih humanistike oziroma družbenih ved, skupno pobudo podpira 27 organizacij za financiranje raziskav.

Na mednarodni razpis »Povečanje blaginje za prihodnost« (ang. Enhancing well-being for the future), ki bo objavljen predvidoma 26. 5. 2023 se bodo lahko prijavile raziskovalne skupine z najmanj štirimi do največ šestimi vodji iz štirih ali več držav, ki sodelujejo v razpisu. Posamezni projekt bo financiran  v skupni višini do 1.500.000,00 EUR. Začetek financiranja izbranih projektov je predviden konec leta 2024 oziroma začetek leta 2025.

Poudarek razpisa je na spodbujanju raznolikosti v raziskavah, pri čemer so prijavitelji izrecno spodbujeni k upoštevanju naslednjih vidikov pri sestavi raziskovalne skupine (opis tematik razpisa):

  • ravnovesje med spoloma,
  • ravnovesje akademske starosti,
  • geografska raznolikost,
  • izmenjava znanja in učinkov.

Povezava do najave mednarodnega razpisa na spletni strani CHANSE: https://chanse.org/pre-announcement-of-the-call-enhancing-well-being-for-the-future/

 

Okvirna časovnica:

Uradna objava razpisa in zagon sistema za oddajo prijav:            26. maj 2023

Rok za oddajo predlogov projektov 1. faze:                                 21. september 2023

Rok za oddajo predlogov 2. faze (samo za povabljene):               26. marec 2024 14.00

Objava rezultatov razpisa:                                                         oktober/november 2024

Predviden začetek financiranja izbranih projektov:                       konec 2024/začetek 2025


ISKALNIK PARTNERJEV:

CHANSE prijaviteljem omogoča iskanje partnerjev s pomočjo orodja za navezavo stikov, ki je na voljo na spletni povezavi: https://www2.ncn.gov.pl/partners/chanse/. Orodje lahko uporabljajo projekti, ki iščejo partnerje in partnerji, ki iščejo projekte.


Zainteresirane prosimo, da se za več informacij obrnejo na nacionalno kontaktno točko ali pa pišejo na naslov
wellbeing@ncn.gov.pl.

Nacionalna kontaktna točka:

Ana Jakopin, ana.jakopin@arrs.si, 01 400 5943

Jelka Fric Jekovec, jelka.fric-jekovec@arrs.si, 01 400 5931