Raziskovalna infrastruktura

Ustanoviteljske obveznosti in povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki

Na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) so ustanoviteljske obveznosti javnim raziskovalnim zavodom in izplačila po kolektivni pogodbi s 1. 1. 2022 prešla v sistem stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in se krijejo iz sredstev infrastrukturnega stebra financiranja (upravljavska in podporna dejavnost prejemnikov stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti; ISF-U).
Novice, obvestila
  Dodatno sofinanciranje ustanoviteljskih obveznosti za leto 2021 (24.11.2021)
  Infrastrukturne obveznosti zavodom za leto 2021 (15.06.2021)