Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2018

Sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2018

Na podlagi Pravilnika o postopku (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št.52/16 in 79/17) in Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2018 (Uradni list RS, št. 17/2018) je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel sklep št. 6316-6/2018-62 o izboru prijav za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature 2018.

 

Priloga:

  • Prednostna lista za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2018: