Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2018

Objavljamo rezultate prijav za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij, ki se nanašajo na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2018 (Uradni list RS, št. 5/18, z dne 26. 1. 2018).

 

Priloga: