Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2015

Na podlagi 12. in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13-popr. in 92/14), sklepa o predlogu izbora prijav za (so)financiranje prijav na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2015, sprejetega s strani Znanstvenega sveta agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA) na 8. dopisni seji, ki je potekala od 4. 9. 2015 do 7. 9. 2015 do 16. ure, št. 6316-7/2015-207 ter sklepa direktorja o izboru prijav za (so)financiranje prijav na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2015 št. 6316-7/2015-210 z dne 11. 09. 2015 objavljamo rezultate izbora prijav za (so)financiranje.
 

Priloga:

  • Rezultati izbora prijav za sofinanciranje v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2015:

Opomba: Seznam je bil posodobljen dne 8. 10. 2015 na podlagi odstopa od sofinanciranja šestih monografij pod št. prijave 96, 98, 99, 102, 104 in 105.