Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati ugovornega postopka v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2013

Na podlagi 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 25. člena v zvezi z 2. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 4/11, 72/11 IN 45/12), sklepa ZSA št. 6316-9/2013-182 z dne 11.11.2013 ter št. 6316-9/2013-330 z dne 2.12.2013, sklepa direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije št. 6316-9/2013-179 z dne 18.11.2013 ter št. 6316-9/2013-332 z dne 3.12.2013 in sklepa Upravnega odbora št. 6316-9/2013-363 z dne 22.12.2013 v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2013 (Uradni list RS, št. 70/13; v nadaljevanju: javni razpis) v zvezi s prijavami, prispelimi na javni razpis, objavljamo rezultate izbora prijav za (so)financiranje.

 

Priloga: