Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Novice, obvestila

Obvestilo glede rokov poročanja za domači znanstveni tisk

Rok za oddajo finančnih obračunov ter dokaznih izvodov za znanstvene monografije, znanstvene in poljudno-znanstvene periodične publikacije za leto 2013 je 15.3.2014 (za prevode znanstvenih monografij do 31.5.2014). Rok se lahko podaljša v primeru upravičenih razlogov. V istem roku se za znanstvene in poljudno-znanstvene periodične publikacije odda tudi urednikovo poročilo.

Obrazci za finančni obračun in urednikovo poročilo so objavljeni na spletni strani.

Kontaktne osebe za znanstveni tisk: