Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Obrazci

ARIS-ZPP-FO-2023 - Finančni obračun o sofinanciranju izdajanja domače znanstvene periodične publikacije za leto 2023