Raziskovalna infrastruktura

Osrednji specializirani informacijski centri

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2018 - 2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17) in Javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2018 do 2019 (Uradni list RS, št. 64/17), je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dne 07. 02. 2018 sprejel sklep št. 6316-19/2017-25 o izboru prijav za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2018 – 2019.

OSREDNJI SPECIALIZIRANI INFORMACIJSKI CENTRI, KI SO VKLJUČENI V SOFINANCIRANJE V OBDOBJU 2018 - 2019

Za izvajanje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov (OSIC) po znanstvenih vedah so izbrani naslednji izvajalci:

 

 
OSIC 
Višina sofinanciranja v letu 2018
OSIC za naravoslovje
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
Ocena: 10
47.028
OSIC za tehniko
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
Ocena: 10
50.288
OSIC za medicino
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Ocena: 10
28.869
OSIC za biotehniko
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ocena: 10
15.831
OSIC za družboslovje
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Ocena: 10
64.722
OSIC za humanistiko
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
Ocena: 10
48.891