Financiranje in nadzor

Financiranje

Do leta 2004

Poročilo o financiranju raziskovalne dejavnosti iz proračuna RS v letu 2004

V letu 2004 je financiranje raziskovalne dejavnosti potekalo v okviru Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
 

  Rekapitulacija
 
  Zbirni pregled po področjih – proračunskih postavkah
 
1. Ustanoviteljske obveznosti
 
2. Infrastrukturni programi z instrumentalnimi centri in zbirkami
 
3. Raziskovalni programi in projekti
3.1 Raziskovalni programi
 
3.2 Temeljni projekti
 
3.3 Aplikativni projekti
 
3.4 Podoktorski projekti
 
4. Ciljni raziskovalni programi
 
5. Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov
5.1 Mladi raziskovalci
 
5.2 Gibanje Znanost mladini
 
6. Raziskovalna oprema
 
7. Informacijska in komunikacijska oprema
 
8. COBISS in druga knjižnično-informacijska dejavnost
 
9. Tuja znanstvena literatura in baze podatkov
 
10. Znanstveno informiranje in komuniciranje (Znanstveni tisk in sestanki)
10.1 Domače znanstvene periodične publikacije
 
10.2 Znanstvene monografije
 
10.3 Znanstveni in strokovni sestanki
 
11. Promocija raziskovalne dejavnosti
 
12. Mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje
12.1 Dvostransko projektno sodelovanje
 
12.2 Program COST
 
12.3 Šesti okvirni program Evropske unije
 
12.4 Znanstveni program NATO
 
12.5 Delovanje slovenskih znanstvenih združenj v svetu
 
12.6 Vabljena predavanja v tujini
 
13. Ekspertize in evalvacije