Agencija

Direktor agencije

Prof. dr. Robert Repnik

 

Vlada Republike Slovenije je 29. 10. 2020 prof. dr. Roberta Repnika imenovala za direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, in sicer za mandatno dobo petih let, za obdobje od 30. 10. 2020 do 29. 10. 2025.