Agencija

Direktor agencije

Prof. dr. József Györkös

Prof. dr. József 
		Györkös

 

Na podlagi odločitve o izbiri v natečajnem postopku za izbor direktorja Upravnega odbora ARRS, sprejete 3. oktobra 2014 in sklepa Vlade RS, sprejetega 30. oktobra 2014, je 1. novembra 2014 prof. dr. József Györkös nastopil pet-letni mandat kot direktor ARRS.

Prof. dr. Györkös je bil do imenovanja zaposlen kot redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Med leti 2001 in 2004 je bil državni sekretar Republike Slovenije na Ministrstvu za informacijsko družbo, kasneje med novembrom 2008 in junijem 2011 pa državni sekretar na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, kjer je, med drugim, aktivno sodeloval pri pripravi Raziskovalno inovacijske strategije Republike Slovenije 2011-2020 (RISS) in Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020.

Januarja leta 2013 je bil na podlagi razpisa Evropske komisije imenovan za člana in nato izvoljen za predsednika Svetovalnega foruma CONNECT za raziskave in inovacije na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij, ki deluje kot svetovalno telo Evropski komisiji pri pripravi in izvedbi raziskovalnega programa Obzorja 2020.