Agencija

Direktor agencije

Prof. dr. Blaž Zmazek

dr. Blaž Zmazek

 

Na podlagi sklepa Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, sprejetega na 6. seji dne 21. 4. 2020 in izdane odločbe Vlade Republike Slovenije na 28. dopisni seji dne 24. 4. 2020, je 30. aprila 2020 prof. dr. Blaž Zmazek nastopil mandat v. d. direktorja ARRS, in sicer do imenovanja direktorja agencije, vendar največ za dobo šestih mesecev, in sicer do 29. 10. 2020.

Prof. dr. Blaž Zmazek je bil do imenovanja zaposlen kot redni profesor in prodekan na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Med leti 2008 in 2020 je tri mandate kot predsednik vodil Državno komisijo za splošno maturo, pri tem aktivno sodeloval pri prenovi splošne mature in Zakona o maturi ter Pravilnika o splošni maturi.